kontakt

kontakt

Adres: ul. Odrodzenia 16/2, 59-300 Lubin

kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku

od godziny 7.30 do 15.30

komornik przyjmuje strony w poniedziałki od 10.00 do 14.00

Email: lubin3@komornik.pl

Telefon: 76 841 51 00

rachunek bankowy: PKO BP S.A. I o w Legnicy
nr 11 102030170000210201575513