Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Maciej Kowalczyk

kancelaria nr IV w Lubinie ul. Odrodzenia 16/2, 59-300 Lubin

EPU ID 1103

mail: lubin3@komornik.pl

więcej

Dostęp do systemów informatycznych

OK-EKS ZUS

dostęp do ewidencji ZUS w formie elektronicznej – opłata  39,72 zł

umożliwia uzyskanie informacji o miejscu zatrudnienia dłużnika

EPU

Wnioski Egzekucyjne Można Składać W Formie Pisemnej Lub Za Pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze) EPU ID 1103

OGNIVO

dostęp do systemu Ognivo – bez opłaty

umożliwia uzyskanie informacji o rachunkach bankowych dłużnika

EKW

dostęp do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych – opłata 20 zł

umożliwia uzyskanie informacji czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości na terenie całej Polski oraz uzyskanie numeru księgi wieczystej

CEPIK

dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – bez opłaty

umożliwia uzyskanie informacji o zarejestrowanych pojazdach dłuznika

PODGIK

Elektroniczny dostęp do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – bez opłaty

umożliwia uzyskanie informacji czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości znajdujących się w obszarze właściwości miejscowej komornika

PESELNET

Bezpośredni dostęp do rejestru PESEL – bezkosztowo

ePUAP

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

(/KS_M_Kowalczyk_Lubin/ domyslna)

FAQ

  • Jak założyć sprawę u komornika

    Należy wypełnić wniosek egzekucyjny i wraz z oryginalnym odpisem tytułu wykonawczego (najczęściej wyrok, nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności) złożyć w kancelarii komornika lub wysłać pocztą.

  • Co to jest klauzula wykonalności?

    Jest to postanowienie sądu umieszczane na tytule egzekucyjnym na wniosek wierzyciela o następującej treści:

    „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. / Referendarz sądowy w Sądzie ….. w ….. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”.

    Klauzula wykonalności jest niezbędna, aby móc skierować sprawę do komornika.

586
2013

Data powołania

6
7

Liczba pracowników