licytacje

licytacje

Obwieszczenia o licytacjach  są umieszczane jedynie na niniejszej stronie internetowej, na stronie   Sądu Rejonowego w Lubinie oraz Krajowej Rady Komorniczej  . Ponadto obwieszczenia o licytacjach wywieszne są na tablicy ogłoszeń w Sądzie Rejonowym w Lubinie oraz Urzędach Miasta lub Gminy właściwych ze względu na miejsce położenia zajętego mienia.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości podanej w obwieszczeniu  na dzień przed terminem licytacji wyłącznie na  rachunek bankowy:

PKO BP S.A. I o w Legnicy nr 11 102030170000210201575513 lub gotówką w kancelarii komornika.

 

I licytacja nieruchomości, Koźlice, gmina Rudna - 09.12.2020r. godz. 09.30

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW LE1U/00036994/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-12-2020r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym
w Lubinie, Ul. Wrocławska 3 w sali nr I odbędzie się

pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości

stanowiącej działkę gruntu nr 100/7 w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089 roku o powierzchni 0,4772 ha, zabudowanej budynkiem przemysłowym o powierzchni ogólnej 1534 m2, położonej w obrębie Koźlice, 59-305 Rudna
należącej do dłużnika: Przedsiębiorstwo Handlowe „POL-SÓL” Sp. z o.o. z siedzibą w Międzylesiu
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1U/00036994/9 [NKW: LE1U/00036994/9]
Suma oszacowania wynosi 322 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 241 950,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 260,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A. I O w Legnicy 11 102030170000210201575513 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją (na przelewie należy podać informację „rękojmia do sprawy Km 1734/18”).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie
od godz. 08:00 do godz. 18:00, natomiast akta egzekucyjne wraz z operatem szacunkowym można przeglądać codziennie w kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją w Wydziale Cywilnym w Sądzie Rejonowym w Lubinie.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

II licytacja nieruchomości, Polkowice, ul. Wołodyjowskiego 14G - 08.12.2020r. godz. 15.00

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 28743

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-12-2020r. o godz. 15:00 w Sądzie Rejonowym
w Lubinie, ul. Wrocławska 3 w sali nr XIII odbędzie się
druga licytacja lokalu użytkowego
stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 68,61m2, składającego się z sali sprzedaży i zaplecza wraz z piwnicą o pow. 83,00m2 i udziałem 93/1000 związanym z własnością lokalu (KW części wspólnej LE1U/00019722/7)
należącego do dłużnika: Dariusz Wełna
położonego: 59-100 Polkowice, ul. Wołodyjowskiego 14G,
dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 28743 [NKW: LE1U/00028743/6]
Suma oszacowania wynosi 358 770,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi 239 180,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 877,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A. I O w Legnicy 11 10203017000021020 1575513 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją (na przelewie należy podać informację „rękojmia do sprawy Km 1707/16 i inne”).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie
od godz. 08:00 do godz. 18:00, natomiast akta egzekucyjne wraz z operatem szacunkowym można przeglądać codziennie w kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją w Wydziale Cywilnym w Sądzie Rejonowym w Lubinie.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

I licytacja nieruchomości,Górzyn, gm. Rudna - 02.12.2020r. godz.13.00

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 69335

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-12-2020r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym
w Lubinie, Ul. Wrocławska 3 w sali nr I odbędzie się

druga licytacja nieruchomości

stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr geodezyjnym 307 o pow. 4,2354ha, położoną
w miejscowości Górzyn, gmina Rudna
należącej do dłużnika: Grupa Producentów OWOCE POLSKIE Sp. z o.o.
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 69335 [NKW: LE1U/00069335/2]
Suma oszacowania wynosi 2 616 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 744 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 261 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A. I O w Legnicy 11 102030170000210201575513 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją (na przelewie należy podać informację „rękojmia do sprawy Km 1530/14 i inne”).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie
od godz. 08:00 do godz. 18:00, natomiast akta egzekucyjne wraz z operatem szacunkowym można przeglądać codziennie w kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją w Wydziale Cywilnym w Sądzie Rejonowym w Lubinie.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

I licytacja nieruchomości,Lubin, ul. Osiedlowa 7 - 14.01.2021r. godz. 13.15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI
UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 577

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-01-2021r. o godz. 13:15 w Sądzie Rejonowym
w Lubinie, Ul. Wrocławska 3 w sali nr X odbędzie się
pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości
w udziale 2/3 działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 303 o pow. 0,0924 ha, zabudowanej budynkami mieszkalnym i niemieszkalnym
należącej do dłużnika: Hanna Brzezowska
położonej: 59-300 Lubin, ul. Osiedlowa 7,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 577 [NKW: LE1U/00000577/9]
Suma oszacowania wynosi 200 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 150 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A. I O w Legnicy 11 102030170000210201575513 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją (na przelewie należy podać informację „rękojmia do sprawy Km 1240/16 i inne”).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie
od godz. 08:00 do godz. 18:00, natomiast akta egzekucyjne wraz z operatem szacunkowym można przeglądać codziennie w kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją w Wydziale Cywilnym w Sądzie Rejonowym w Lubinie.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

II licytacja nieruchomości, Lubin, ul. Budowniczych LGOM - 09.12.2020r. godz.13.00

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 12884

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-12-2020r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym
w Lubinie, Ul. Wrocławska 3 w sali nr X odbędzie się

druga licytacja nieruchomości

stanowiącej działka gruntu oznaczona numerem geodezyjnym 391 o pow. 0,0080 ha zabudowana pawilonem handlowo – usługowym o łącznej powierzchni 40,13m2
należącej do dłużnika: ANNA MODRZEWSKA
położonej: 59-300 Lubin, ul. Budowniczych LGOM, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 12884
[NKW: LE1U/00012884/1]
Suma oszacowania wynosi 134 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi 89 466,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 420,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A. I O w Legnicy 11 102030170000210201575513 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją (na przelewie należy podać informację „rękojmia do sprawy Km 1175/18 i inne”).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie
od godz. 08:00 do godz. 18:00, natomiast akta egzekucyjne wraz z operatem szacunkowym można przeglądać codziennie w kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją w Wydziale Cywilnym w Sądzie Rejonowym w Lubinie.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

II licytacja nieruchomości, Chocianów, ul. Żeromskiego 14 - 11.12.2020r. godz.14.30

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 4129

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-12-2020r. o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym
w Lubinie, Ul. Wrocławska 3 w sali nr III odbędzie się

druga licytacja nieruchomości

stanowiącej działka gruntu oznaczona numerem geodezyjnym 251 o pow. 0,0306 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z dobudowanym doń budynkiem gospodarczym oraz budynkiem garażowym.
należącej do dłużnika: Ewa Ulatowska
położonej: 59-140 Chocianów, ul. Żeromskiego 14, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 4129[NKW: LE1U/00004129/2]
Suma oszacowania wynosi 388 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 258 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A. I O w Legnicy 11 102030170000210201575513 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją (na przelewie należy podać informację „rękojmia do sprawy Km 1957/18 i inne”).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie
od godz. 08:00 do godz. 18:00, natomiast akta egzekucyjne wraz z operatem szacunkowym można przeglądać codziennie w kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją w Wydziale Cywilnym w Sądzie Rejonowym w Lubinie.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.