licytacje

licytacje

Obwieszczenia o licytacjach  są umieszczane jedynie na niniejszej stronie internetowej, na stronie   Sądu Rejonowego w Lubinie oraz Krajowej Rady Komorniczej  . Ponadto obwieszczenia o licytacjach wywieszne są na tablicy ogłoszeń w Sądzie Rejonowym w Lubinie oraz Urzędach Miasta lub Gminy właściwych ze względu na miejsce położenia zajętego mienia.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości podanej w obwieszczeniu  na dzień przed terminem licytacji wyłącznie na  rachunek bankowy:

PKO BP S.A. I o w Legnicy nr 11 102030170000210201575513 lub gotówką w kancelarii komornika.